MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Na co se zaměřit

Děti přicházejí do velkého kolektivu, proto je potřeba, aby byly alespoň částečně samostatné při oblékání, při jídle a při osobní hygieně, dokázaly se domluvit a vysvětlit své přání a aby respektovaly pokyny dospělého a stanovená pravidla.

Sebeobsluha :

-          nechat děti provádět vše samostatně !!!!

-          vést děti k udržování tělesné čistoty, bez plen, používat toaletní papír

-          vést děti k správnému postupu při umývání  – vyhrnout rukávy, namočit ruce, namydlit, promnout ruce s mýdlem i mezi prsty, opláchnout pod vodou, promnout, otřepat, utřít do sucha

-          učit použít kapesník, umět se vysmrkat !!

-        nácvik oblékání- připravit dítěti část oděvu, tak jak patří (ne na ruby), vysvětlit, kde má oděv držet, kam vsunout ruku, nohu..., později nechat dítě samostatně bez přípravy (podmínkou musí být oděv otočený na líc).

-          svlékání – vysvětlit a ukázat dítěti jak má oděv vysvléci, aby nebyl otočen na rub

-          obouvání a vyzouvání

-          dávat dětem jednoduché a účelné oblečení, podepsané

 Stravování :

-          dítě by mělo umět pít z hrníčku

-          jíst samostatně lžící,  dodržovat  čistotu a pořádek při stolování

-          předškolní děti používají celý příbor !!!

-          zůstat při jídle sedět u stolu

-          neznámá jídla ochutnat – nejméně 7x než si zvykne na chuť, nelze, aby dítě v MŠ nic nejedlo!

-          zařazovat doma do jídelníčku ovoce a zeleninu v syrovém stavu

Další :

-          chodit na procházky, nevozit v kočárku

-          učit srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání

-          postupně dodržovat základní pravidla společenského chování a jednání – pozdravit, poděkovat, poprosit, neubližovat

-          respektovat autoritu dospělého a pravidla bezpečnosti