MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Mateřská škola SLUNÍČKO, Šťouračova 23, příspěvková organiazce
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
Hlavní činnost
SU AU Název účtu Schválený rozpočet rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu
2021 2022
Náklady celkem         647 000,00 650 000,00 660 000,00
501 Nákup materiálu 99 000,00 99 000,00 99 000,00
502 Spotřeba energií 98 000,00 98 000,00 98 000,00
511 Opravy a udržování 37 000,00 40 000,00 50 000,00
512 Ostatní cestovné 3 000,00 3 000,00 3 000,00
518 Ostatní služby 315 000,00 315 000,00 315 000,00
521 Mzdové náklady 39 000,00 39 000,00 39 000,00
524 Zákonné pojištění 6 100,00 6 100,00 6 100,00
527 Zákonné sociální náklady 29 900,00 29 900,00 29 900,00
558 Náklady z drobného dlouhodébého majetku 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Výnosy celkem         647 000,00 650 000,00 660 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb 78 000,00 78 000,00 78 000,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 300 000,00 300 000,00 300 000,00
648 Čerpání fondů 38 000,00 38 000,00 38 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 3 000,00 3 000,00 3 000,00
662 Úroky 1 000,00 1 000,00 1 000,00
672 Přijaté prostředky na provoz 227 000,00 230 000,00 240 000,00
Hospodářská činnost
SU AU Název účtu Schválený rozpočet rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu
2021 2022
Náklady celkem         176 000,00 176 000,00 176 000,00
502 Spotřeba energií 140 000,00 140 000,00 140 000,00
518 Ostatní služby 2 000,00 2 000,00 2 000,00
591 Daň z příjmů právnických osob 34 000,00 34 000,00 34 000,00
Výnosy celkem         618 000,00 618 000,00 618 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb 3 000,00 3 000,00 3 000,00
603 Výnosy z pronájmů 615 000,00 615 000,00 615 000,00
Výsledek hospodaření       442 000,00 442 000,00 442 000,00
Schválila: Blanka Pelikánová, ředitelka MŠ