MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Informace pro rodiče z jiných mateřských škol - prázdninový provoz 13.7.-24.7.2020

Informace pro rodiče - prázdninový provoz 13.7.-24.7.2020

 

     e-mail : msslunickostouracova@seznam.cz

 

Provozní doba :                   6:30 – 16:30 hodin

 

Platba :                  stravné děti 3-6 let   35,- Kč na den

                                            děti     7 leté     39,- Kč na den

                              

                               školné   240,- Kč

V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

Platba bezhotovostně na účet. Čísla účtů, přesná částka a variabilní symbol bude zákonnému zástupci sdělen současně s rozhodnutím o přijetí.

 

Dokumenty ke stažení:

 Žádost o přijetí k prázdninovému pobytu 2020

 Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Přihláška ke stravování prázdniny

 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ prázdniny

Příjem žádostí: Oskenované dokumenty:

  • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy
  • Informační povinnost (GDPR)
  • Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy
  • Přihláška ke školnímu stravování
  • Evidenční list

 

Dokumenty odešlete na emailovou adresu mateřské školy  od 08.04.2020 do 15.04.2020

 Přijímací řízení

Od 27.04.2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

  1. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:
  2. Bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno
  3. Věk dítěte

Všeobecné informace: Způsob úhrady týkající se výše stravného a školného naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.