MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Základní informace o škole

Název školy:

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace

Zřizovatel školy:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, Nám. 28.dubna 60, 635 00

Ředitelka školy:

Blanka Pelikánová

Úřední hodiny:

Termín a čas dle předchozí dohody s ředitelkou školy.

Telefonní číslo :

546224170

E-mailová adresa:

msslunickostouracova@seznam.cz

ID datové schránky:

iu7kzch

IČ:

75077434

Žádost o informace:

Při vyřizování žádosti o informace postupuje škola podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně ředitelce školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu.

Úhrada za poskytnutí informací:

Kopírování černobíle na kopírovacích strojích:

Formát A4 jednostranný 1,- Kč, oboustranný 2,- Kč.

Formát A3 jednostranný 2,- Kč, oboustranný 3,- Kč.


Tisk na tiskárnách PC:

Formát A4 na černobílé tiskárně 1,- Kč, na barevné tiskárně 5,- Kč.

Formát A3 na černobílé tiskárně 2,- Kč.


Náklady na odesílání informací žadateli:

Poštovné dle platných tarifů České pošty


Nahlížení   do spisů a vnitřních dokumentů školy - bezplatné.