MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Omluvný list

 

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace

 

 

OMLUVNÝ LIST

 

Jméno dítěte:   …………………………………………………............

Nepřítomnost od: …………………..do:………………………............

Důvod nepřítomnosti:………………………………………………….

…………………………………………………………………...............

 

V Brně dne:……….. Podpis zákonného zástupce: ……………………