MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Třída MOTÝLCI

                                      O děti ve třídě  Motýlků pečují:

p. řed. Blanka Pelikánová, p.uč. Hana Prostřední, p.uč. Bc. Pavla Duranová- logoped

Provoz třídy: Po-Pá 7.15-16.00 hod.

Počet dětí : 28 od 3,5 do 7 let.

V letošním školním roce do třídy dochází 4 děti s odkladem povinné školní docházky včetně jednoho dítěte s narušenou komunikační schopností, kterému je zajištěna speciální logopedická péče.