MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Střednědobý výhled rozpočtu

Mateřská škola SLUNÍČKO,

Brno, Štouračova 23

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

  1. 2019 – 2020 

 

                                                                                                                                                                 tis. Kč

 

 

 

r.   2019 r.   2020
HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST
  CELKOVÉ PŘÍJMY 851 300 771 300
602 Výnosy z prodeje služeb 70   70  
603 Výnosy z pronájmu   300   300
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 260   260  
648 Čerpání fondů 120   40  
662 Úroky 1   1  
672 Výnosy z transferů 400   400  
  CELKOVÉ VÝDAJE 1038 113 958 113
501 Spotřeba materiálu 102   102  
502 Spotřeba energie 390 110 390 110
511 Opravy a udržování 80   80  
512 Cestovné 3   3  
518 Ostatní služby 280 3 280 3
521 Mzdové náklady 45   45  
524 Zákonné sociální pojištění 8   8  
527 Zákonné sociální náklady 27   27  
551 Odpisy 11   11  
558 Náklady z DDHM 90   10  
569 Ostatní finanční náklady 2   2  
  ROZDÍL -187 187 -187 187