MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Návrh rozpočtu 2018

Mateřská škola SLUNÍČKO,

Brno, Štouračova 23

 

 

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018

 

tis. Kč

 

 

 

r.   2018
HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST
  CELKOVÉ PŘÍJMY                      761          330
602 Výnosy z prodeje služeb 67  
603 Výnosy z pronájmu   330
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 259  
648 Čerpání fondů 41  
662 Úroky 1  
672 Výnosy z transferů 393  
  CELKOVÉ VÝDAJE                     982  109
501 Spotřeba materiálu 100  
502 Spotřeba energie     422 107
511 Opravy a udržování 81  
512 Cestovné 2  
518 Ostatní služby 274  2
521 Mzdové náklady 45  
524 Zákonné sociální pojištění 8  
527 Zákonné sociální náklady 27  
551 Odpisy 11  
558 Náklady z DDHM 10  
569 Ostatní finanční náklady 2  
  ROZDÍL -221 221