MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Školní vzdělávací program

Naše školka pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Se sluníčkem po celý rok, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je dále rozpracován do Třídních vzdělávacích programů.

Hlavním cílem je rozvoj schopností a dovedností dětí a také mentální, fyzická, citová a sociální připravenost na roli školáka a pro další budoucí život. Nedílnou součástí je vytvoření pozitivní atmosféry, která je pro děti nezbytná k naplňování potřeby jistoty a bezpečí.

Školní vzdělávací program MŠ SLUNÍČKO v PDF:  ŠVP Se sluníčkem po celý rok