MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Několik doporučení pro rodiče

  • splnit to, co dítěti slíbím – čas odchodu domů atd.
  • délku pobytu uzpůsobit potřebám dítěte a provozu MŠ
  • mít na dítě přiměřené požadavky- co se týče sebeobsluhy, správné výslovnost, slušného chování, množství kroužků
  • dodržovat Školní řád a platné předpisy
  • číst pravidelně nástěnky
  • informovat mateřskou školu o všech změnách (infekční onemocnění, změny adresy a telefonních čísel atd.)
  • respektovat pravidla a režim školky - uvědomit si, že se jedná o kolektivní zařízení a že nelze každému vyhovět
  • brát personál jako partnera, mít k jeho práci určitý ohled a respekt, spolupracovat s pedagogy