MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Kroužky

Naše mateřská škola nabízí za úplatu kroužky:

Pondělí :

Edukativně stimulační skupiny - kroužek určený pro předškolní děti za přítomnosti rodiče. Délka trvání je 10 lekcí 1x za 14 dnů  od 15.30hod.

Úterý :

Výuku hry na flétnu -  kroužek probíhá  od 15.30 hod.

Čtvrtek :

Plavání - v 1.pololetí školního roku. Plavat jezdíme každý čtvrtek autobusem od školky v 9.00 hod.

Hudebně-pohybový kroužek - kroužek pro mladší děti probíhá od 15.30hod.