MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23 sídlí v účelové jednopatrové budově v klidné části na okraji sídliště v Brně-Bystrci v blízkosti Údolí oddechu.
Objekt má kapacitu 84 dětí, v provozu jsou 3 třídy.

Ke škole patří rozsáhlá školní zahrada obklopená přírodou se vzrostlými stromy a keři, s plochou upravenou na jednoduché dopravní hřiště. Zahrada je vybavena herními prvky pro pohybové a další aktivity dětí. Děti mají k dispozici dvě velká pískoviště.

Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, která zabezpečuje výdej stravy pro děti i zaměstnance. Jídlo naše škola dováží prostřednictvím Pečovatelské služby z Mateřské školy DUHA, Kachlíkova 21.

Jako samostatný právní subjekt MŠ vznikla 1. 9. 2006. Do této doby byla součástí Mateřské školy Duha Kachlíkova 21, jako její odloučené pracoviště.

Prostory v suterénu jsou pronajaty Fittnes centru.

Mateřská škola je vytápěna vlastní plynovou kotelnou v samostatné budově, která stojí v areálu školy.

Třída MOTÝLCI

                                      O děti ve třídě  Motýlků pečují: p. řed. Blanka Pelikánová, p.uč. Hana Prostřední, p.uč. Bc. Pavla Duranová- logoped Provoz třídy: Po-Pá 7.15-16.00 hod. Počet dětí

Třída KOŤÁTKA

   Třída KOŤÁTKA O děti ve třídě Koťátek pečuje: p.uč. Ivana Huláková, p.uč. Zuzana Janoušková, školní asistent p. Mária Dvořáková Provoz třídy: Po-Pá 7.15-16.30 hod. Počet

Třída BERUŠKY

   Třída BERUŠKY O děti ve třídě Berušek pečuje: p.uč. Helena Raitmajerová, p.uč. Michaela Zavoralová, školní asistent Lucie Minaříková Provoz třídy: Po-Pá 6.30-15.30 hod. Počet