Jump to Navigation

ŠKOLKA

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23 sídlí v účelové jednopatrové budově v klidné části na okraji sídliště v Brně- Bystrci v blízkosti Údolí oddechu.  

 

 

Jako samostatný právní subjekt vznikla  1.9.2006. Do této doby byla součástí Mateřské školy Duha Kachlíkova 21, jako její odloučené pracoviště.

 

Objekt má kapacitu 84 dětí, v provozu jsou 3 třídy.

Kapacita školy je plně využita.

 

Prostory v suterénu jsou pronajaty Fittnes centru.

 

Ke škole patří rozsáhlá školní zahrada s hřištěm, která je vybavena herními prvky pro pohybové a další aktivity dětí. Děti mají k dispozici dvě velká nová pískoviště.

 

Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, která zabezpečuje výdej stravy pro děti i zaměstnance. Jídlo naše škola dováží prostřednictvím Pečovatelské služby z Mateřské školy Duha, Kachlíkova 21.

 

Mateřská škola je vytápěna vlastní plynovou kotelnou v samostatné budově, která stojí v areálu školy.

 

 

 

 

Dle novely zákona č. 25/2000sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů Mateřská škola zveřejňuje rozpočet na rok 2017.

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, BRNO, ŠTOURAČOVA 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET r. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

CELKEM

 

CELKOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

602

Výnosy z prodeje služeb

67 000,00

 

67 000,00

603

Výnosy z pronájmu

 

330 000,00

330 000,00

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

259 000,00

 

259 000,00

648

Čerpání fondů

41 000,00

 

41 000,00

662

Úroky

1 000,00

 

1 000,00

672

Výnosy z transferů

348 000,00

 

348 000,00

 

Celkem

716 000,00

330 000,00

1 046 000,00

 

CELKOVÉ VÝDAJE

 

 

 

501

Spotřeba materiálu

100 000,00

 

100 000,00

502

Spotřeba energie

377 000,00

107 000,00

484 000,00

511

Opravy a udržování

81 000,00

 

81 000,00

512

Cestovné

2 000,00

 

2 000,00

518

Ostatní služby

274 000,00

 2 000,00

276 000,00

521

Mzdové náklady

45 000,00

 

45 000,00

524

Zákonné sociální pojištění

8 000,00

 

8 000,00

527

Zákonné sociální náklady

27 000,00

 

27 000,00

551

Odpisy

11 000,00

 

11 000,00

558

Náklady z DDHM

10 000,00

 

10 000,00

569

Ostatní finanční náklady

2 000,00

 

2 000,00

 

Celkem

937 000,00

109 000,00

1 046 000,00

 

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření

-221 000,00

221 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Pelikánová

 

 

 

 

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut