Jump to Navigation

Dokumenty MŠ

Dle novely zákona č. 25/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Mateřská škola zveřejňuje rozpočet na rok 2017

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, BRNO, ŠTOURAČOVA 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET r. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

CELKEM

 

CELKOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

602

Výnosy z prodeje služeb

67 000,00

 

67 000,00

603

Výnosy z pronájmu

 

330 000,00

330 000,00

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

259 000,00

 

259 000,00

648

Čerpání fondů

41 000,00

 

41 000,00

662

Úroky

1 000,00

 

1 000,00

672

Výnosy z transferů

348 000,00

 

348 000,00

 

Celkem

716 000,00

330 000,00

1 046 000,00

 

CELKOVÉ VÝDAJE

 

 

 

501

Spotřeba materiálu

100 000,00

 

100 000,00

502

Spotřeba energie

377 000,00

107 000,00

484 000,00

511

Opravy a udržování

81 000,00

 

81 000,00

512

Cestovné

2 000,00

 

2 000,00

518

Ostatní služby

274 000,00

 2 000,00

276 000,00

521

Mzdové náklady

45 000,00

 

45 000,00

524

Zákonné sociální pojištění

8 000,00

 

8 000,00

527

Zákonné sociální náklady

27 000,00

 

27 000,00

551

Odpisy

11 000,00

 

11 000,00

558

Náklady z DDHM

10 000,00

 

10 000,00

569

Ostatní finanční náklady

2 000,00

 

2 000,00

 

Celkem

937 000,00

109 000,00

1 046 000,00

 

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření

-221 000,00

221 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Pelikánová

 

 

 

 

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, BRNO, ŠTOURAČOVA 23

 

 

 

NÁVRH  ROZPOČTU r. 2018

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                      tis. Kč

 

 

 

r.  2018

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 

CELKOVÉ PŘÍJMY

                     761       

   330

602

Výnosy z prodeje služeb

67

 

603

Výnosy z pronájmu

 

330

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

259

 

648

Čerpání fondů

41

 

662

Úroky

1

 

672

Výnosy z transferů

393

 

 

CELKOVÉ VÝDAJE

                    982

 109

501

Spotřeba materiálu

100

 

502

Spotřeba energie

   422

107

511

Opravy a udržování

81

 

512

Cestovné

2

 

518

Ostatní služby

274

 2

521

Mzdové náklady

45

 

524

Zákonné sociální pojištění

8

 

527

Zákonné sociální náklady

27

 

551

Odpisy

11

 

558

Náklady z DDHM

10

 

569

Ostatní finanční náklady

2

 

 

ROZDÍL

-221

221

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, BRNO, ŠTOURAČOVA 23

 

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

 

 r. 2019 – 2020

 

 

 

                                                                                                                                                                    tis. Kč

 

 

 

r.  2019

r.  2020

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 

CELKOVÉ PŘÍJMY

851

300

771

300

602

Výnosy z prodeje služeb

70

 

70

 

603

Výnosy z pronájmu

 

300

 

300

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

260

 

260

 

648

Čerpání fondů

120

 

40

 

662

Úroky

1

 

1

 

672

Výnosy z transferů

400

 

400

 

 

CELKOVÉ VÝDAJE

1038

113

958

113

501

Spotřeba materiálu

102

 

102

 

502

Spotřeba energie

390

110

390

110

511

Opravy a udržování

80

 

80

 

512

Cestovné

3

 

3

 

518

Ostatní služby

280

3

280

3

521

Mzdové náklady

45

 

45

 

524

Zákonné sociální pojištění

8

 

8

 

527

Zákonné sociální náklady

27

 

27

 

551

Odpisy

11

 

11

 

558

Náklady z DDHM

90

 

10

 

569

Ostatní finanční náklady

2

 

2

 

 

ROZDÍL

-187

187

-187

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Název projektu: MŠ SLUNÍČKO Štouračova 22

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005122

 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

 

Délka realizace: 24 měsíců

 

Výše podpory: 383 180 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

 

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. 

 

 

 

Nastavené šablony:

 

Školní asistent – personální podpora MŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

 

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

 

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

 

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

 

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

 

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut